SOS taster

SOS taster pomaže i omogućava da stari, bolesni, nemoćni i lica sa posebnim potrebama budu sigurni. Ovaj sistem pruža pomoć licima koja žive sama ili najveći deo vremena provode sami u svojim domovima.

SOS taster može biti ugrađen pored kreveta ili se nosi oko vrata ili ruke i omogućava korisnicima da bezbedno i bezbrižno borave u svojim domovima.Pritiskom SOS tastera ostvaruje se komunikacija sa monitoring centrom i hitna reakcija.

NOVO!
SOS taster sa elektronskom bravom za otključavanje ulaznih vrata.
Nema razvaljivanja!
Sistem automatski otključava ulazna vrata čim se SOS taster aktivira.

Legenda
  • SOS taster
  • Alarmna centrala
  • MONITORING CENTAR