Protivpožarni sistemi

Protivpožarni sistem zaštite sadrži senzore koji detektuju dim, porast temperature, povećanje koncentracije prirodnog gasa, curenje vode. Ovi senzori se mogu nadograditi i na protivprovalni alarm. Da bi sprečili ugrožavanje ljudskih života i materijalne štete obavezno je ostvariti komunikaciju sa monitoring centrom. Samo brzom reakcijom postižemo efekat zaštite.

Legenda
  • Alarmna centrala
  • Senzor dima
  • Senzor temperature
  • Senzor gasa
  • Senzor vode
  • Tastatura
  • Daljinski
  • Spoljašnja sirena
  • Unutrašnja sirena
  • MONITORING CENTAR