Vlasnik ste staklene bašte i godinama niste otputovali na zasluženi godišnji odmor?

NADZOR, EVIDENCIJA MERENJA I AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

Povećajte količinu i kvalitet prinosa, smanjite troškove proizvodnje, štedite vodu, rastvor, struju, smanjite broj radnih sati, smanjte uticaj ljudskog faktora na vašu proizvodnju (zalio, nije zalio, zaboravio, … ) itd.

Ambijetalna merenja i merenja u zemlji i supstratu

 • temperature
 • vlažnosti
 • pH vrednosti
 • EC vrednosti
 • brzine i pravca vetra
 • količina padavina
 • radijacije
 • nivoa vode u rezervoaru

Uređaji za regulisanje

 • navodnjavanja
 • grejanja
 • hlađenja
 • provetravanja
 • doziranja

Regulacija, odnosno promena zadatih parametara za automatski rad sistema menja se lokalno sa računara ili udaljeno putem Internet pristupa sistemu.

Legenda
 • Uređaj za merenje
 • Uređaj za regulaciju
 • Računar