Vi gajite, drugi Vam oberu?
Obezbedite plodove svoga rada

Da bi se zaštitili od provalne krađe potrebno je ugraditi alarmni sistem.

Alarmni sistem je jednostavno i efikasno rešenje kojim ćete lako upravljati. Za vrlo kratko vreme pravilno korišćenje alarmnog sistema postaje deo Vašeg svakodnevnog života. Svi alarmni sistemi koje instalira Junior security imaju mogućnost proširenja i integracije sa ostalim rešenjima tehničke zaštite i kućne automatizacije kao i komunikacije sa monitoring centrom.

Legenda
  • Alarmna centrala
  • Senzor pokreta
  • Infracrveni senzor
  • Magnetni senzori
  • Senzor loma stakla
  • Daljinski
  • Spoljašnja sirena
  • Unutrašnja sirena
  • MONITORING CENTAR