Evidencija radnog vremena

Omogućava Vam da imate kompletan uvid i administraciju o radnom vremenu Vaših zaposlenih.

Sistem evidencije radnog vremena može napraviti velike uštede svakom preduzeću i uneti red u poslovanje iz više razloga:

 • ručno računanje radnog vremena je zamenjeno automatskim
 • povećana je radna disciplina
 • povećana je produktivnost i smanjeno kašnjenje i izostajanje sa posla
 • poslodavac i zaposleni imaju jasan uvid u izveštaj o prisutnosti na poslu
Legenda
 • Čitač na ulazu
  (sa spoljašnje strane vrata)
 • Čitač na izlazu
  (sa unutrašnje strane vrata)
 • Kontrolor kartica
 • Kartica
 • Tag