Protivpožarni sistemi

Protiv požarni sistem zaštite sadrži senzore koji detektuju dim, porast temperature i plamen. Ovi senzori se mogu nadograditi i na protivprovalni alarm. Da bi sprečili ugrožavanje ljudskih života i materijalne štete obavezno je ostvariti komunikaciju sa monitoring centrom. Samo brzom reakcijom postižemo efekat zaštite.

Legenda
  • Alarmna centrala
  • Senzor dima
  • Senzor temperature
  • Tastatura
  • Daljinski
  • Ručni javljač požara
  • Spoljašnja sirena
  • Unutrašnja sirena
  • MONITORING CENTAR