Detekcija otrovnih i eksplozivnih gasova

Sistem detekcije otrovnih i eksplozivnih gasova sadrži senzore koji detektuju povećanje koncentracije zemnog gasa, propan butana, ugljen – monoksida i ugljen – dioksida. Ovi senzori se mogu nadograditi i na protivprovalni alarm. Da bi sprečili ugrožavanje ljudskih života i materijalne štete obavezno je ostvariti komunikaciju sa monitoring centrom. Samo brzom reakcijom postižemo efekat zaštite.

Legenda
 • Alarmna centrala
 • Senzor gasa
 • Senzor propana - butana
 • Senzor ugljen - monoksida
 • Senzor ugljen - dioksida
 • Senzor vode
 • Tastatura
 • Daljinski
 • Spoljašnja sirena
 • Unutrašnja sirena
 • MONITORING CENTAR