Daljinski nadzor ispravnosti i komunikacija putnika sa dispečerskim centrom

Ukoliko želite da u svakom momentu budete sigurni u ispravnost lifta možemo Vam ugraditi komunikator. Nadzor ispravnosti lifta vrši monitoring centar i u slučaju neispravnosti obaveštava servisera. Ukoliko dođe do zaustavljanja lifta između spratova moguća je i komunikacija dispečera sa putnicima u liftu da bi se izbegla panika.

Legenda
  • Komunikator
  • SOS taster
  • MONITORING CENTAR