Detekcija otrovnih i eksplozivnih gasova

Sistem detekcije otrovnih i eksplozivnih gasova sadrži senzore koji detektuju povećanje koncentracije zemnog gasa, propan butana, ugljen – monoksida i ugljen – dioksida. Ovi senzori se mogu nadograditi i na protivprovalni alarm. Da bi sprečili ugrožavanje ljudskih života i materijalne štete obavezno je ostvariti komunikaciju sa monitoring centrom. Samo brzom reakcijom postižemo efekat zaštite.

Legenda
  • Alarmna centrala
  • Senzor gasa
  • Senzor propana - butana
  • Senzor ugljen - monoksida
  • Senzor ugljen - dioksida
  • Tastatura
  • Daljinski
  • Spoljašnja sirena
  • Unutrašnja sirena
  • MONITORING CENTAR