Automatizacija
Daljinsko upravljanje električnim uređajima

Ovu dodatnu funkciju mogu koristiti poslovni korisnici koji imaju u svom objektu alarmnu centralu. Daljinsko upravljanje je moguće preko kompjutera, tableta, smartphona,…

Daljinsko upravljanje električnim uređajima radi po principu uključi - isključi

 • Klima uređaj
 • Svetleću reklamu
 • Server
 • Kompjuter
 • Bojler
 • Spoljno svetlo
 • i drugo
Legenda
 • Alarmna centrala
 • Klima
 • Svetleća reklama
 • Server
 • Računar
 • Bojler
 • Spoljno svetlo
 • Smartphone
 • Tablet